Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen TEM/2020/158

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön kolmen virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Krista Turunen, p. +35 8295047178

Asia

Johtava asiantuntija Timo Haapalehto on työskennellyt nykyisessä tehtävässään työ- ja elinkeinoministeriössä heinäkuusta 2019 lähtien. Haapalehdolle kuuluvat ministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osastolla EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmien valmistelu sekä EU:n elvytyspaketin kotimaan suunnitelman valmisteluun liittyvät tehtävät. Haapalehto on työskennellyt vuosina 1996-2002 kauppa- ja teollisuusministeriössä, jolloin tehtäviin kuuluivat muun muassa esittelyt ydinlaitosten käyttölupien uusimisista sekä periaatepäätökset Olkiluoto 3 ydinvoimalaitoksesta. Haapalehto on tekniikan tohtori. Erityisasiantuntija Iida Huhtanen on työskennellyt nykyisessä tehtävässään työ- ja elinkeinoministeriössä elokuusta 2020 lähtien. Huhtaselle kuuluvat ministeriön energiaosastolla ydinenergiaan liittyvä lainvalmistelu, oikeudelliset selvitystehtävät sekä muut ydinenergiaan liittyvät asiantuntijatehtävät. Huhtanen on aikaisemmin toiminut säädösvalmistelutehtävissä liikenne- ja viestintäministeriössä vuosina 2011-2017. Huhtanen on oikeustieteen maisteri. Erityisasiantuntija Minna Laherto on työskennellyt nykyisessä tehtävässään työ- ja elinkeinoministeriössä syyskuusta 2020 lähtien. Lahertolle kuuluvat ministeriön alueet ja kasvupalvelut -osastolla monipuoliset säädösvalmistelutehtävät ja oikeudelliseen tukeen liittyvät tehtävät: erityisesti alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta ja hankkeiden rahoittamisesta annettavien lakien ja niitä koskevien alemman tason säädösten valmistelu. Laherto on aikaisemmin toiminut säädösvalmistelutehtävissä oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla vuosina 2007-2011 tutkijan ja lainsäädäntösihteerin määräaikaisissa virkasuhteissa. Laherto on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari. Sekä Haapalehdolla, Huhtasella että Lahertolla on VNOS 34 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto. He kaikki ovat hankkineet hallinto- ja valtiosääntöoikeuden perustiedot koulutuksen ja työkokemuksen kautta sekä osallistuneet ministeriöiden yhteiselle esittelymenettelykurssille: Haapalehto vuonna 1997 työskennellessään kauppa- ja teollisuusministeriössä (lisäksi hän osallistuu uudelleen kurssille syksyllä 2020), Huhtanen vuonna 2011 työskennellessään liikenne- ja viestintäministeriössä sekä Laherto vuonna 2008 työskennellessään oikeusministeriössä. Haapalehdon, Huhtasen sekä Laherton tehtävät ovat sellaisia, että olisi tarkoituksenmukaista määrätä heidät valtioneuvoston esittelijöiksi.

Esitys

Valtioneuvosto määrää johtava asiantuntija Timo Haapalehdon sekä erityisasiantuntijat Iida Huhtasen ja Minna Laherton valtioneuvoston esittelijäksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.