Valtioneuvoston asetus MMM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Kalatalousneuvos Risto Lampinen, p. 029 5162458

Asia

Asetuksessa muutettaisiin eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen (719/2019) 2 § sekä vahvistettaisiin uusi luettelo niistä satamista, joissa Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden kalastusalukset voivat purkaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyt kynnysarvot ylittäviä turska-, silakka- ja kilohailisaaliita. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä marraskuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.