Hallituksen esitys TEM/2020/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

HE 211/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Tuula Manelius, p. +35 8295064909

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että Geologian tutkimuskeskus voisi huolehtia osasta sen kansainväliseen toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden hallinnasta erillisessä perustettavassa yhtiössä. Yhtiö hoitaisi kansainväliset kahdenväliset hankkeet. Näiden kansainvälisten hankkeiden hallinnointi olisi joustavampaa yhtiömuodossa ja lisäksi valtion riski muun muassa erilaisissa vaikeasti ennakoitavissa veroratkaisuissa vähenisi. Osakeyhtiö olisi valtion omistama ja sen omistajaohjauksesta vastaisi työ- ja elinkeinoministeriö.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 täydentävään talousarvioesitykseen. Yhtiöittäminen edellyttää talousarvioon perustamismenoja varten 0,5 miljoonan euron pääomaa, jota varten ehdotetaan 0,5 milj. euron määrärahaa Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenomomentille (32.01.04).

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.