Eduskunnan kirjelmä VM/2020/202

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä EK 39/2020 vp - K 20/2019 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, p. +35 8295530076

Asia

Eduskunnan kirjelmä EK 39/2020 vp -K 20/2019 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019. Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 5/2020 vp). Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2019 pöytäkirjaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.