Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/208

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 10 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2020 (lisäbudjetti 10/2020; Euroopan unioni)

U 57/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anna Hyvärinen, p. +35 8295530405

Asia

Komissio antoi 9.10.2020 Euroopan unionin vuoden 2020 kymmenennen lisätalousarvioesityksen. Ehdotus liittyy osittain COVID-19 -epidemian vaikutuksiin. Lisätalousarvioesityksellä nro 10/2020 korotettaisiin maksumäärärahojen tasoa päivitetyn ennusteen mukaisesti ja ottaen huomioon kokonaismäärärahasiirrossa tehtävät uudelleenkohdennukset. EU:n vuoden 2020 talousarvion tulopuolta tarkistettaisiin ottaen huomioon valuuttakurssierojen vaikutukset ja lisäsakkotulot. Talousarvioon tehtäisiin vielä eräitä rajatumpia mukautuksia, jotka koskevat maataloustukirahaston määrärahojen tasoa ja neljää EU:n hajautettua virastoa.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Lisätalousarvioesityksellä nro 10/2020 otettaisiin käyttöön yhteensä 36,4 miljoonaa euroa sitoumuksina ja 1 569,3 miljoonaa euroa maksuina. Lisäksi tehtäisiin EU:n vuoden 2020 talousarvioon tulopuolelle 588 miljoonan euron vähennys. Ehdotus kasvattaisi Suomen maksuja EU:lle vuonna 2020 yhteensä noin 31,8 miljoonalla eurolla. Suomen EU-maksujen kasvu voidaan hoitaa käytettävissä olevien kansallisen talousarvion määrärahojen puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.