Erivapaus TEM/2020/157

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen tohtori Piia Törhönen-Sirviön erivapaushakemus työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Henkilöstö-ja hallintojohtaja Heidi Nummela, p. +35 8295047988

Esitys

Valtioneuvosto ei anna hallintotieteiden maisteri, oikeustieteen tohtori Piia Törhönen-Sirviölle erivapautta työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran kelpoisuusvaatimuksena olevasta tutkinnosta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.