Suomen ehdokkaan nimeäminen VM/2020/213

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen edustajan nimeäminen EU:n talous- ja rahoituskomitean jäsenen tehtävään

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Finanssineuvos Marketta Henriksson, p. +35 8295530441

Asia

Euroopan yhteisön talous- ja rahoituskomitean suomalaiset jäsenet ovat alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä ja johtokunnan jäsen Marja Nykänen Suomen Pankista. Varajäsenet ovat finanssineuvos Marketta Henriksson valtiovarainministeriöstä ja Suomen Pankin kansainvälisen toimiston päällikkö Satu Kivinen. Valtiovarainministeriön esityksen mukaisesti Saarenheimon tilalle komitean jäseneksi nimettäisiin valtiovarainministeriön kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri Leena Mörttinen.

Esitys

Valtioneuvosto nimeää kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri Leena Mörttisen EU:n talous- ja rahoituskomitean jäseneksi kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimon tilalle 5.11.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.