Valtioneuvoston asetus YM/2020/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sara Viljanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250315
Asia
Yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY (jäljempänä meristrategiadirektiivi) on pantu Suomessa osin täytäntöön valtioneuvoston asetuksella merenhoidon järjestämisestä (980/2011). Asetukseen on tarkoitus tehdä Euroopan komission edellyttämiä teknisiä täsmennyksiä meristrategiadirektiivin täytäntöönpanon täydentämiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetukseen esitetyt muutokset ovat säädösteknisiä täsmennyksiä, joilla ei ole vaikutuksia käytännön merenhoitotyöhön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen