Valtioneuvoston asetus YM/2020/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen, p. +35 8295250315

Asia

Yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY (jäljempänä meristrategiadirektiivi) on pantu Suomessa osin täytäntöön valtioneuvoston asetuksella merenhoidon järjestämisestä (980/2011). Asetukseen on tarkoitus tehdä Euroopan komission edellyttämiä teknisiä täsmennyksiä meristrategiadirektiivin täytäntöönpanon täydentämiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen merenhoidon järjestämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Asetukseen esitetyt muutokset ovat säädösteknisiä täsmennyksiä, joilla ei ole vaikutuksia käytännön merenhoitotyöhön.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.