Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 130/2020 vp; EV 113/2020 vp)

HE 130/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sara Viljanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250315
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen