Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2020/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 130/2020 vp; EV 113/2020 vp)

HE 130/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Sara Viljanen, p. +35 8295250315

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.