Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2019/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ympäristönsuojelulain ja vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta (HE 59/2020 vp; EV 124/2020 vp)

HE 59/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tia Laine-Ylijoki-Laakso, p. +358 295 250 150

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta sekä lain vesilain 18 luvun 19 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.