Muutos lautakunnan kokoonpanossa STM/2020/224

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpanon muuttaminen 31.12.2022 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Emmi Äärynen, Hallitussihteeri p.029 5163517
Asia
Oikeustieteen kandidaatti Lippe Koivuneva on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan lakimiesjäsenten varajäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi oikeustieteen kandidaatti Kirsi Hyttinen. Työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen on pyytänyt eroa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimeentuloturvaa ja etuusasioita käsittelevien jaostojen jäsenen tehtävästä. Hänen tilalleen ehdotetaan nimitettäväksi työmarkkina-asiamies Juha Knuuti. Jäseneksi ja varajäseneksi ehdotetut ovat antaneet ilmoituksen sidonnaisuuksistaan.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää eron Lippe Koivunevalle lakimiesjäsenten varajäsenen tehtävästä 26 päivästä marraskuuta 2020 alkaen ja nimittää hänen tilalleen oikeustieteen kandidaatti Kirsi Hyttisen muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka myöntää eron Jouko Hämäläiselle toimeentuloturvaa ja etuusasioita käsittelevien jaostojen jäsenen tehtävästä 26 päivästä marraskuuta 2020 alkaen ja nimittää hänen tilalleen työmarkkina-asiamies Juha Knuutin muutoksenhakulautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31 päivään joulukuuta 2022 saakka
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio