Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 VN 117/2020

Istunnon ajankohta 26.11.2020 13.00

26.11.2020 13.58 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.