Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 VN 117/2020

Istunnon ajankohta 26.11.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

26.11.2020 13.58 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140054

Vientiluvan myöntäminen Sako Oy:lle Intiaan

Valtiovarainministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Arita Kaario, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5163522

Sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.