Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta (HE 19/2020 vp; EV 145/2020 vp)

HE 19/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Ahvenanmaan itsehallintolaissa tarkoitetun tasoitusperusteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen