Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 144/2020 vp; EV 143/2020 vp)

HE 144/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Merja Sandell, Hallitusneuvos p.+35 8295530191
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen