Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/170

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 144/2020 vp; EV 143/2020 vp)

HE 144/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Hallitusneuvos Merja Sandell, p. +35 8295530191

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.