Valtioneuvoston asetus VM/2020/233

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2020 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Asia
Asetusehdotus koskee porotaloudesta vuonna 2020 saatujen tulojen verotuksessa noudatettavia tuottoperusteita.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2020 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Vaikutukset
Ehdotetuilla tuottoperusteilla porotalouden verotettavaksi puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 5,45 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen