Valtioneuvoston asetus VM/2020/233

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2020 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Asia

Asetusehdotus koskee porotaloudesta vuonna 2020 saatujen tulojen verotuksessa noudatettavia tuottoperusteita.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2020 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista sekä päättää, että asetus julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä

Vaikutukset

Ehdotetuilla tuottoperusteilla porotalouden verotettavaksi puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 5,45 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.