Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 159/2020 vp; EV 152/2020 vp)

HE 159/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Mervi Kuittinen, Hallitusneuvos p.+35 8295530445
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen