Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/164

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 159/2020 vp; EV 152/2020 vp)

HE 159/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Mervi Kuittinen, p. +35 8295530445

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.