Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/174

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi (HE 168/2020 vp; EV 131/2020 vp)

HE 168/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Seppo Tanninen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530224
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta NAB-järjestelyn vakuudeksi sekä Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen