Valtioneuvoston asetus VM/2020/220

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jarmo Huotari, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530418
Asia
Asetuksella ehdotetaan tarkistettavaksi rahan arvon muutosta vastaavasti valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (530/2017) 9 §:n 1 momentissa säädetty haittaluokan 20 mukaisen pysyvän haitan, 10 §:n 2 momentissa säädetty kuolemantapauskorvauksen, 13 §:n 1 momentissa säädetyt matkatavaravahingon ja eläinvahingon, 13 §:n 2 momentissa säädetty matkatavaran myöhästymisestä aiheutuneen vahingon sekä 14 §:n 3 momentissa säädetty matkavastuuvahingon korvauksien enimmäismäärät.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen