Valtioneuvoston asetus VM/2020/220

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, p. +35 8295530418

Asia

Asetuksella ehdotetaan tarkistettavaksi rahan arvon muutosta vastaavasti valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain (530/2017) 9 §:n 1 momentissa säädetty haittaluokan 20 mukaisen pysyvän haitan, 10 §:n 2 momentissa säädetty kuolemantapauskorvauksen, 13 §:n 1 momentissa säädetyt matkatavaravahingon ja eläinvahingon, 13 §:n 2 momentissa säädetty matkatavaran myöhästymisestä aiheutuneen vahingon sekä 14 §:n 3 momentissa säädetty matkavastuuvahingon korvauksien enimmäismäärät.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa säädettyjen korvausten enimmäismäärien tarkistamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.