Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 145/2020 vp; EV 141/2020 vp)

HE 145/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Pia Kivimies, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530183
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen