Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/206

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta (HE 207/2020 vp; EV 151/2020 vp)

HE 207/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Matti Sillanmäki, p. +358 295 530 444

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.