Arvonimet OKM/2020/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Ylijohtaja Atte Jääskeläinen, p. +35 8295330309

Asia

Suomen Akatemian hallitus on 14.10.2020 esittänyt akateemikon arvonimen myöntämistä emeritusprofessori Kari Alitalolle ja emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle.

 

LISäTIETOA:
Julkisuuteen 27.11.2020 klo 12.00.

Arvonimet on tarkoitus luovuttaa juhlatilaisuudessa, jonka ajankohta päätetään myöhemmin.

 

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti myöntää akateemikon arvonimen emeritusprofessori Kari Alitalolle ja emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.