Arvonimet OKM/2020/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Akateemikon arvonimen myöntäminen kahdelle suomalaiselle tieteenharjoittajalle

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Atte Jääskeläinen, Ylijohtaja p.+35 8295330309
Asia

Suomen Akatemian hallitus on 14.10.2020 esittänyt akateemikon arvonimen myöntämistä emeritusprofessori Kari Alitalolle ja emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle.

 

LISäTIETOA:
Julkisuuteen 27.11.2020 klo 12.00.

Arvonimet on tarkoitus luovuttaa juhlatilaisuudessa, jonka ajankohta päätetään myöhemmin.

 

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti myöntää akateemikon arvonimen emeritusprofessori Kari Alitalolle ja emeritaprofessori Kaisa Häkkiselle
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen