Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (HE 186/2020 vp; EV 154/2020 vp)

HE 186/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eleonoora Eilittä, Neuvotteleva virkamies p.029 5342089
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen