Eduskunnan kirjelmä LVM/2020/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2019 antaman kertomuksen johdosta (K 6/2020 vp; EK 43/2020 vp)

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Amanda Mäkelä, p. 029 5342057

Asia

Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on antanut eduskunnalle kertomuksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2019 (K 6/2020 vp). Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 11/2020 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 43/2020 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2019 antaman kertomuksen johdosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.