Eduskunnan kirjelmä LVM/2020/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan kirjelmä Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2019 antaman kertomuksen johdosta (K 6/2020 vp; EK 43/2020 vp)

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Amanda Mäkelä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342057
Asia
Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto on antanut eduskunnalle kertomuksen yhtiön toiminnasta vuodelta 2019 (K 6/2020 vp). Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 11/2020 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 43/2020 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston yhtiön toiminnasta vuodelta 2019 antaman kertomuksen johdosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen