Valtioneuvoston asetus LVM/2020/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mira Karppanen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342094
Asia
Ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (930/2014) 4, 5 ja 9 §:ää esitetään muutettavaksi. Kyse on teknisluontoisista muutoksista, joilla muutettaisiin kyseiset pykälät vastaamaan ilmailulain muuttamisesta annetun lain (534/2020) 11 §:n sanamuotoja. Lisäksi asetuksen esitetään tehtäväksi sanamuotojen teknisluonteisia päivityksiä. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Valtioneuvoston asetus tulee päivittää vastaamaan muutetun ilmailulain sanamuotoja. Muutoksella ei ole vaikutuksia lentoturvallisuuteen eikä ilmailun sujuvuuteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen