Valtioneuvoston asetus LVM/2020/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mira Karppanen, p. 029 5342094

Asia

Ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (930/2014) 4, 5 ja 9 §:ää esitetään muutettavaksi. Kyse on teknisluontoisista muutoksista, joilla muutettaisiin kyseiset pykälät vastaamaan ilmailulain muuttamisesta annetun lain (534/2020) 11 §:n sanamuotoja. Lisäksi asetuksen esitetään tehtäväksi sanamuotojen teknisluonteisia päivityksiä. Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

Valtioneuvoston asetus tulee päivittää vastaamaan muutetun ilmailulain sanamuotoja. Muutoksella ei ole vaikutuksia lentoturvallisuuteen eikä ilmailun sujuvuuteen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.