Eduskunnan kirjelmä OM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018 (EK 36/2020 vp, K 2/2019 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Pekka Timonen, Kansliapäällikkö p.091 6067502
Asia
Valtioneuvoston oikeuskansleri on antanut eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan vuodelta 2018 (K 2/2019 vp). Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 16/2020 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 36/2020 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018 pöytäkirjaan ja saattaa mietinnön valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen