Eduskunnan kirjelmä OM/2020/151

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018 (EK 36/2020 vp, K 2/2019 vp)

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Kansliapäällikkö Pekka Timonen, p. +358 295 150 010

Asia

Valtioneuvoston oikeuskansleri on antanut eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan vuodelta 2018 (K 2/2019 vp). Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 16/2020 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 36/2020 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksesta vuodelta 2018 pöytäkirjaan ja saattaa mietinnön valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.