Osakepääoman korotus UM/2020/193

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) osakepääoman korottaminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lähetystöneuvos Pekka Hirvonen, p. 029 5351407

Asia

Esityksen mukaan valtioneuvosto oikeuttaisi ulkoministeriön Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 294.117 uutta Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n osaketta yhtiön osakepääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 49.999.890 euroa mikäli eduskunta hyväksyy vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentin 24.30.88 osalta. Finnfundin pääoman korottamiseen on 7. lisätalousarvioesityksessä kohdennettu 50 miljoonaa euroa momentilla 24.30.88. Ehtona on myös osakeannin avaaminen Finnfundin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Finnfundin oman pääoman korotus antaa mahdollisuuden kehitysmaihin päin suuntautuvan laina- ja sijoitusvirran kasvattamiseen.

Esitys

Valtioneuvosto oikeuttaa ulkoministeriön Suomen valtion puolesta merkitsemään enintään 294.177 uutta Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy:n (Finnfund) osaketta yhtiön osakepääoman korotuksen yhteydessä ja maksamaan osakemerkinnästä yhteensä enintään 49.999.890 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentin 24.30.88 osalta. Ehtona on myös osakeannin avaaminen Finnfundin osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä.

Vaikutukset

Tarkoitukseen kohdennettaisiin enintään 49.999.890 euroa vuoden 2020 seitsemännen lisätalousarvioesityksen momentilta 24.30.88.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.