Ministerityöryhmät VNK/2020/136

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Sosiaaliturvauudistuksen ministeriseurantaryhmän asettaminen pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi.

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Asia

Valtioneuvosto on 19.3.2020 asettanut parlamentaarisen komitean sosiaaliturvan uudistamiseksi (Sosiaaliturvakomitea). Komitean toimikausi on 23.3.2020 - 31.3.2027. Komitean puheenjohtaja on tutkimusprofessori Pasi Moisio. Komitean tehtävänä on uudistaa sosiaaliturvaa kokonaisuutena. Komitea käsittelee perusturvaa, ansioturvaa, toimeentulotukea sekä niiden välistä yhteyttä ja rahoitusta, ja lisäksi palveluiden nykyistä parempaa yhteensovittamista etuuksiin. Tavoitteena on sosiaaliturvan rakenteellinen ja toiminnallinen kehittäminen pitkällä aikavälillä. Asettamispäätöksen mukaisesti komitea raportoi työstään ministeriseurantaryhmälle, jonka puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeri. Parlamentaarinen komitea ei toimi ministeriseurantaryhmän ohjauksessa. Ministeriseurantaryhmä voi käsitellä myös sosiaali- ja terveysministerin toimialaan kuuluvia sosiaaliturvauudistukseen liittyviä hankkeita. Ministeriseurantaryhmän puheenjohtaja on sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Ministeriseurantaryhmän muut jäsenet ovat: Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru Sisäministeri Maria Ohisalo Sihteeristö- ja muista tukipalveluista vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Pääsihteeri: neuvotteleva virkamies Milja Tiainen, sosiaali- ja terveysministeriö.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa sosiaaliturvauudistuksen ministeriseurantaryhmän pääministeri Sanna Marinin hallituskaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.