Virkavapauden myöntäminen SM/2020/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Sisäministeriö

Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajalle

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Tuija Saari, p. 029 5488566

Asia

Sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtaja Sanna Heikinheimo on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta poliisijohtajan virasta ajalle 1.12.2020-31.3.2021 Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön poliisijohtajan tehtävien hoitamista varten.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää poliisijohtaja Sanna Heikinheimolle palkatonta virkavapautta sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajan virasta ajalle 1.12.2020- 31.3.2021.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.