Tehtävään määrääminen PLM/2020/76

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Puolustusministeriö

Sotilasedustajan vaihdos

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, p. 029 5140431

Asia

Kontra-amiraali Juha Sakari Vauhkoselle sotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan Unionissa (EUE) ja Suomen erityisedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) sekä Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteassa ja sotilasedustajaksi NATO:ssa Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.1.2021 lukien ja prikaatikenraali Mikko Petteri Heiskasen määrääminen tähän tehtävään 1.3.2021 lukien asemapaikkana Bryssel

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti peruuttaa kontra-amiraali Juha Sakari Vauhkoselle sotilasedustajaksi Suomen pysyvään edustustoon Euroopan Unionissa (EUE) ja Suomen eritysedustustoon Pohjois-Atlantin liitossa (NATO) sekä Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteassa ja sotilasedustajaksi NATO:ssa Brysselissä annetun määräyksen 1.1.2021 lukien ja määrää prikaatikenraali Mikko Petteri Heiskasen tähän tehtävään 1.3.2021 lukien asemapaikkana Bryssel

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.