Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2020/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Puolustusministeriö

Amiraalin ja kenraalin virkoihin nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Sinikka Vahvaselkä, p. 029 5140431

Asia

a) Kontra-amiraali Juha Sakari Vauhkosen määrääminen Pääesikuntaan tiedustelupäällikön tehtävään 1.1.2021 lukien ja nimittäminen amiraalin virkaan ajaksi 1.8.2021-31.10.2023 b) Eversti Jarmo Tapio Vähätiiton nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.3.2021-28.2.2026 ja määrääminen Pääesikunnassa johtamisjärjestelmäpäällikön tehtävään 1.3.2021 lukien

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää kontra-amiraali Juha Sakari Vauhkosen Pääesikuntaan tiedustelupäällikön tehtävään 1.1.2021 lukien ja nimittää hänet amiraalin virkaan ajaksi 1.8.2021-31.10.2023 ja nimittää eversti Jarmo Tapio Vähätiiton kenraalin virkaan ajaksi 1.3.2021-28.2.2026 ja määrää hänet Pääesikunnassa johtamisjärjestelmäpäällikön tehtävään 1.3.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.