Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/134

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi päästökauppalain muuttamisesta (HE 161/2020 vp; EV 147/2020 vp)

HE 161/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tarja Virkkunen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295048252
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain päästökauppalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen