Johtokunnan asettaminen TEM/2020/165

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021–31.12.2023

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Linda Kumpula, p. +35 8295060125

Asia

Kokoonpano: Puheenjohtaja: professori Eva Liljeblom Hanken Varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen valtiovarainministeriö Jäsenet: talousjohtaja Mika Niemelä työ- ja elinkeinoministeriö apulaisjohtaja Anu Sammallahti Valtiokonttori

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Valtion ydinjätehuoltorahaston johtokunnan toimikaudeksi 1.1.2021 -31.12.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.