Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen VNK/2020/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Johtava asiantuntija Leena Morri, p. +35 8295161103

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen virkaan oikeustieteen kandidaatti Maiju Tuomisen 1.1.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.