Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VNK/2020/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 127/2020 vp; EV 129/2020 vp)

HE 127/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanna Marin

Esittelijä

Hallitussihteeri Heidi Alajoki, p. +35 8295160588

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain valtioneuvostosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 7 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.