Tehtävän päättyminen UM/2020/194

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön, ulkoasiainneuvos Marja Rislakin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2021

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Marja Rislakin edustuston päällikön tehtävän päättymään 31.8.2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.