Tehtävään määrääminen UM/2020/195

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Lontoon suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Markku Keinänen Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Markku Keinäsen Brysselissä Euroopan unionissa olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2021 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.