Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (HE 201/2020 vp; EV 153/2020 vp)

HE 201/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Sabina Lindström, p. 029 5342576

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.