Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/120

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (HE 201/2020 vp; EV 153/2020 vp)

HE 201/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sabina Lindström, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342576
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain määräaikaisesta henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen