Viran täyttäminen UM/2020/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Kirsti Pohjankukka, Henkilöstöjohtaja p.029 5350038
Asia
Ulkoasiainsihteeri Pirkka Tapiola (virkavapaalla) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.12.2020 lukien
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ulkoasiainsihteeri Pirkka Tapiolan lähetystöneuvoksen virkaan 1.12.2020 lukien
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen