Viran täyttäminen UM/2020/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen viran täyttäminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

Ulkoasiainsihteeri Pirkka Tapiola (virkavapaalla) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.12.2020 lukien

Esitys

Valtioneuvosto nimittää ulkoasiainsihteeri Pirkka Tapiolan lähetystöneuvoksen virkaan 1.12.2020 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.