Valtioneuvoston kirjelmä UM/2020/187

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)

U 68/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Sannamaaria Vanamo, p. 029 5351529

Asia

Neuvoteltavan sopimuksen on tarkoitus korvata vuonna 1996 tehty Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Uuden sopimuksen tarkoituksena on edistää EU:n ja Uzbekistanin poliittista vuoropuhelua, talouden ja kaupan alan yhteistyötä, osoittaa EU:n sitoutumista alueen poliittisten uudistusten tukemiseen sekä vahvistaa EU:n asemaa merkittävänä kumppanina ja tehostaa EU:n kehitysyhteistyötä Uzbekistanin kanssa

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.