Valtioneuvoston kirjelmä UM/2020/187

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle EU:n ja sen jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin tasavallan välisen laaja-alaisen yhteistyösopimuksen neuvottelemisesta (Uzbekistanin kanssa tehtävä laaja-alainen yhteistyösopimus)

U 68/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Sannamaaria Vanamo, Ulkoasiainneuvos p.029 5351529
Asia
Neuvoteltavan sopimuksen on tarkoitus korvata vuonna 1996 tehty Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uzbekistanin välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Uuden sopimuksen tarkoituksena on edistää EU:n ja Uzbekistanin poliittista vuoropuhelua, talouden ja kaupan alan yhteistyötä, osoittaa EU:n sitoutumista alueen poliittisten uudistusten tukemiseen sekä vahvistaa EU:n asemaa merkittävänä kumppanina ja tehostaa EU:n kehitysyhteistyötä Uzbekistanin kanssa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen