Toimiluvan myöntäminen OKM/2020/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rekisteröidylle yhdistykselle myönnettyjen perusopetuslaissa tarkoitettujen opetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttaminen

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Opetusneuvos Annika Bussman, p. +35 8295330407

Asia

Ehdotetaan hyväksyttäväksi Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys ry:n hakemus sille perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myönnettyjen perusopetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttamisesta. Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys ry on yhdistämässä opetus- ja koulutustoimintansa Kirkkopalvelut ry:n opetus- ja koulutustoimintaan 1.1.2021 lukien, siksi perusopetuslain mukaisille luville ei enää ole tarvetta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt yhdistymisen mahdollistamat muutokset Kirkkopalvelut ry:n kansanopiston ylläpitämislupaan ja perusopetuksen järjestämislupaan.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys ry:n hakemuksen perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettujen opetuslupien peruuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.