Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta (HE 118/2020 vp; EV 127/2020 vp)

HE 118/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Hallitussihteeri Anna Saarela, p. 029 5150106

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain puoluelain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.