Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/110

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puoluelain 3 §:n muuttamisesta (HE 118/2020 vp; EV 127/2020 vp)

HE 118/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anna Saarela, Hallitussihteeri p.029 5150106
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain puoluelain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen