Eduskunnan kirjelmä OM/2020/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta (EK 41/2020 vp; PNE 3/2020 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Johannes Heikkonen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150839
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta pöytäkirjaan
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen