Eduskunnan kirjelmä OM/2020/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta (EK 41/2020 vp; PNE 3/2020 vp)

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johannes Heikkonen, p. 029 5150839

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta pöytäkirjaan

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.