Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2020 vp; EV 130/2020 vp)

HE 125/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tiina Pullola, p. 029 5162108

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.