Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta (HE 125/2020 vp; EV 130/2020 vp)

HE 125/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tiina Pullola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162108
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen