Johtokunnan asettaminen MMM/2020/160

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.11.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnonvarakeskuksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 1.1.2021 - 31.12.2023

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Ylijohtaja Pentti Lähteenoja, p. 029 5162485

Asia

Puheenjohtaja: Johtaja Tuomas Salusjärvi (Valio Oy) Varapuheenjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinta (BSAG-säätiö) Jäsenet: Toimitusjohtaja Timo Karjalainen (Laitakarin Kala Oy) Dekaani Kristiina Kruus, Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu Johtaja Jorma Länsitalo, Stora Enso Oyj Yrittäjä Heli Siitari, Villilä Luonto Oy

Esitys

Valtioneuvosto asettaa Luonnonvarakeskuksen johtokunnan ja määrää johtokunnan puheenjohtajaksi johtaja Tuomas Salusjärven Valio Oy:stä ja varapuheenjohtajaksi hallituksen puheenjohtaja Saara Kankaanrinnan BSAG-säätiöstä toimikaudeksi 1.1.2021 - 31.12.2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.