Sisäministeriön asetus SM/2020/114

« Raha-asiainvaliokunta 22.12.2020 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Kirta Sandström, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488604
Asia
Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta (1457/2019 sekä muutokset 673/2020 ja 674/2020) on voimassa vuoden 2020 loppuun. Esitetään annettavaksi uusi sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2021. Maksullisten suoritteiden kokonaiskustannusvastaavuus olisi esitetyillä käsittelymaksuilla noin 73 %. Asetusehdotuksen 3 ja 4 §:ssä säädetään kuitenkin alemmista ja maksuttomista hakemuksista valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentin (348/1994) mukaisesti. Omakustannusarvoa alempi käsittelymaksu esitetään edelleen perittäväksi ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista, opiskelijoiden ensimmäistä oleskelulupaa koskevista hakemuksista, sekä alaikäisten ja opiskelijoiden jatkolupaa koskevista hakemuksista valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa mainittujen sosiaalisiin tarkoituksiin ja koulutustoimintaan liittyvien syiden vuoksi. Osaan suoritteista esitetään tehtäväksi maltillisia muutoksia kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Kustannuksia pystytään aiempaa tarkemmin eriyttämään sähköisen asioinnin ja paperisena jätettyjen hakemusten käsittelyn välillä, ja tämä näkyy myös lupien maksuissa.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET Maksuasetuksen valmistelun yhteydessä Maahanmuuttovirasto on tuottanut asiamäärien kehityksestä ja suoritteiden omakustannusarvoista arviot, joiden perusteella arvioidaan maksullisen toiminnan tuloja esitetyillä käsittelymaksuilla kertyvän virastolle vuonna 2021 noin 23,4 miljoonaa euroa. Maksullisen toiminnan kustannuksiksi virastossa on arvioitu 32 miljoonaa euroa. Talousarvion määrärahoista katetaan siis lupien ym. kustannuksia arviolta noin 8,6 miljoona euroa. Pandemian aiheuttama tilanne on kuitenkin epävarma ja muutokset vaikuttavat suoraan hakemusmääriin ja niistä saataviin maksutuloihin.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta