Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/71

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 218/2020 vp; EV 209/2020 vp)

HE 218/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jussi Saramo

Esittelijä

Hallitussihteeri Kirsi Lamberg, p. +35 8295330397

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.