Valtioneuvoston asetus MMM/2020/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Jussi Saramo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, p. +358 295 162 235

Asia

Maatilojen neuvontajärjestelmästä annettua valtioneuvoston asetusta (1387/2014) muutettaisiin ensinnäkin siten, että maatilojen neuvonnan korvauksen tilakohtaista enimmäismäärää nostettaisiin 10 000 eurosta 15 000 euroon Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 toteutukseen tulevan siirtymäkauden 2021─2022 johdosta. Asetusta muutettaisiin lisäksi siten, että korvausta neuvonnan valmistelusta ja suunnitelman laatimisesta voisi saada myös eläinten hyvinvointisuunnitelmasta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatilojen neuvontajärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia eikä vaikutusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 (maaseutuohjelma) toteuttamiseen osoitettujen määrärahojen kokonaismäärään. Maatilojen neuvontaan on varattu maaseutuohjelman ohjelmamuutoksessa siirtymäkaudelle 2021-2022 yhteensä 13 miljoonaa euroa. Ehdotetut muutokset toteutetaan maaseutuohjelmaan osoitettujen määrärahojen puitteissa sekä rahoitetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.