Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/152

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rehulaiksi sekä laeiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta. (HE 200/2020 vp; EV 201/2020 vp)

HE 200/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jussi Saramo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Katri Aho, p. +358 295 162 235

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa rehulain sekä lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.