Valtioneuvoston asetus MMM/2020/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Jussi Saramo

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 029 5162411

Asia

Ehdotetaan jatkettavan kalatalouden yrityksille myönnettävästä väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (369/2020) 31.12.2020 päättyvää voimassaoloaikaa 30.6.2021 asti. Avustuksen tarkoituksena on kalatalouden yritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Valtioneuvoston asetuksen voimassaolon jatkaminen on tarpeen, koska kalatalouden yritykset eivät kuulu yleisen kustannustuen soveltamisalaan. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella varmistetaan eduskunnan edellyttämä täydentävä tuki yleisen kustannustuen kanssa kalatalouden yritystoiminnalle mahdollisimman yhdenmukaisin ehdoin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET Valtion vuoden 2020 talousarvion momentin 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) määrärahasta 10 miljoonaa euroa on varattu kalatalouden yritysten väliaikaiseen tukemiseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.