Valtioneuvoston asetus MMM/2020/192

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia

Ehdotetaan jatkettavan kalatalouden yrityksille myönnettävästä väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (369/2020) 31.12.2020 päättyvää voimassaoloaikaa 30.6.2021 asti. Avustuksen tarkoituksena on kalatalouden yritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Valtioneuvoston asetuksen voimassaolon jatkaminen on tarpeen, koska kalatalouden yritykset eivät kuulu yleisen kustannustuen soveltamisalaan. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella varmistetaan eduskunnan edellyttämä täydentävä tuki yleisen kustannustuen kanssa kalatalouden yritystoiminnalle mahdollisimman yhdenmukaisin ehdoin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalatalousalan yrityksille taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET Valtion vuoden 2020 talousarvion momentin 30.40.62 (Elinkeinokalatalouden edistäminen) määrärahasta 10 miljoonaa euroa on varattu kalatalouden yritysten väliaikaiseen tukemiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen