Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 236/2020 vp; EV 210/2020 vp)

HE 236/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jussi Saramo

Esittelijä

Hallitusneuvos Antti Randell, p. +358 295 530 061

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain koulumatkatukilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.